Crystal Structure of Rubidium bromide

Id1010048
Chemical nameRubidium bromide
a (Å)6.855(3)
b (Å)6.855(3)
c (Å)6.855(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)322.1
Space groupF m -3 m
Authors: Ott, H.
Publication: Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (1926) 63, 222-230