Crystal Structure of Rubidium chloride

Id1010047
Chemical nameRubidium chloride
a (Å)6.535(2)
b (Å)6.535(2)
c (Å)6.535(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)279.1
Space groupF m -3 m
Authors: Ott, H.
Publication: Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (1926) 63, 222-230