Crystal Structure of Tin(IV) tetraiodide

Id1010043
Chemical nameTin(IV) tetraiodide
a (Å)6.12(5)
b (Å)6.12(5)
c (Å)6.12(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)229.2
Space groupP 2 3
Authors: Ott, H.
Publication: Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (1926) 63, 222-230