Crystal Structure of Copper(I) phosphide

Id1010037
Chemical nameCopper(I) phosphide
a (Å)7.07
b (Å)7.07
c (Å)7.135
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)308.9
Space groupP -3 c 1
Authors: Steenberg, B
Publication: Arkiv foer Kemi, Mineralogi och Geologi, A (1938) 12, 2 1-15