Crystal Structure of Chromium silicide (3/1)

Id1010032
Chemical nameChromium silicide (3/1)
a (Å)4.555(3)
b (Å)4.555(3)
c (Å)4.555(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)94.5
Space groupP m -3 n
Authors: Boren, B
Publication: Arkiv foer Kemi, Mineralogi och Geologi, A (1933) 11, 1 1-28