Crystal Structure of Rhenium(VI) oxide

Id1010031
Chemical nameRhenium(VI) oxide
a (Å)3.734(6)
b (Å)3.734(6)
c (Å)3.734(6)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)52.1
Space groupP m -3 m
Authors: Meisel, K
Publication: Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1932) 207, 121-128