Crystal Structure of Sodium chromate

Id1010023
Chemical nameSodium chromate
a (Å)5.91
b (Å)9.23
c (Å)7.2
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)392.8
Space groupP b n n
Authors: Miller, J J
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 94, 131-136