Crystal Structure of Strontium bromide

Id1010019
Chemical nameStrontium bromide
a (Å)9.2
b (Å)11.42
c (Å)4.3
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)451.8
Space groupP b n m
Authors: Kamermans, M A
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1939) 101, 406-411