Crystal Structure of Rubidium dithionate

Id1010014
Chemical nameRubidium dithionate
a (Å)10.02
b (Å)10.02
c (Å)6.35
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)552.1
Space groupP 3 2 1
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 99, 1-6 153-180