Crystal Structure of Diamminecadmium bromide

Id1010010
Chemical nameDiamminecadmium bromide
a (Å)8.55
b (Å)8.55
c (Å)4.13
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)301.9
Space groupC m m 2
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 94, 231-245