Crystal Structure of Gallium arsenate(V)

Id1009005
Chemical nameGallium arsenate(V)
a (Å)5.017(1)
b (Å)5.017(1)
c (Å)11.401(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)248.5
Space groupP 31 2 1
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 114-123