Crystal Structure of Gallium arsenate(V)

Id1009000
Chemical nameGallium arsenate(V)
a (Å)4.9940(1)
b (Å)4.9940(1)
c (Å)11.3871(4)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)245.9
Space groupP 31 2 1
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 114-123