Crystal Structure of Terbium arsenide (1/1)

Id1008992
Chemical nameTerbium arsenide (1/1)
a (Å)5.824
b (Å)5.824
c (Å)5.824
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)197.5
Space groupF m -3 m
Authors: Levy, F
Publication: Physik der Kondensierten Materie (1969) 10, 85-106