Crystal Structure of Holmium arsenide (1/1)

Id1008984
Chemical nameHolmium arsenide (1/1)
a (Å)5.769
b (Å)5.769
c (Å)5.769
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)192.0
Space groupF m -3 m
Authors: Levy, F
Publication: Physik der Kondensierten Materie (1969) 10, 85-106