Crystal Structure of Disilver iron tetrathiostannate

Id1008963
Chemical nameDisilver iron tetrathiostannate
Mineral nameHocartite
a (Å)5.74(3)
b (Å)5.74(3)
c (Å)10.96(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)361.1
Space groupI -4 2 m
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) (1968) 91, 383-387