Crystal Structure of Niobium selenide (1/3)

Id1008952
Chemical nameNiobium selenide (1/3)
a (Å)9.974(1)
b (Å)3.476(2)
c (Å)15.592(2)
α (°)90
β (°)109.4(1)
γ (°)90
V (Å3)509.9
Space groupP 1 21/m 1
Publication: Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 45, 6 3103-3106