Crystal Structure of Chromium selenide (7/8)

Id1008922
Chemical nameChromium selenide (7/8)
a (Å)12.664(10)
b (Å)7.374(8)
c (Å)11.979(6)
α (°)90
β (°)91.25(3)
γ (°)90
V (Å3)1118.4
Publication: Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1961) 253, 145-147