Crystal Structure of Chromium selenide (3/4)

Id1008921
Chemical nameChromium selenide (3/4)
a (Å)6.299(2)
b (Å)3.607(1)
c (Å)11.731(3)
α (°)90
β (°)91.87
γ (°)90
V (Å3)266.4
Space groupI 1 2/m 1
Publication: Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1961) 253, 145-147