Crystal Structure of Magnesium phosphate

Id1008830
Chemical nameMagnesium phosphate
a (Å)5.911(20)
b (Å)10.214(30)
c (Å)4.734(20)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90.99
V (Å3)285.8
Space groupP 1 1 21/b
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1972) 136, 98-105