Crystal Structure of Sodium calcium alumosilicate *

Id1008757
Chemical nameSodium calcium alumosilicate *
Mineral nameAnorhtite sodian
a (Å)8.176(3)
b (Å)12.841(3)
c (Å)14.207(3)
α (°)93.53(3)
β (°)116.27(5)
γ (°)89.77(5)
V (Å3)1334.5
Space groupC -1
Publication: Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte (Band=Jahr) (1950-) (1976) 1976, 66-69