Crystal Structure of Diiron trimolybdenum(IV) oxide

Id1008752
Chemical nameDiiron trimolybdenum(IV) oxide
Mineral nameKamiokite
a (Å)5.7732(6)
b (Å)5.7732(6)
c (Å)10.0542(11)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)290.2
Space groupP 63 m c
Publication: Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1982) 38, 1265-1267