Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.77/.23/2.46)

Id1008616
Chemical nameLead thorium fluoride (.77/.23/2.46)
a (Å)5.9687(3)
b (Å)5.9687(3)
c (Å)5.9687(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)212.6
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229