Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.8/.2/2.4)

Id1008615
Chemical nameLead thorium fluoride (.8/.2/2.4)
a (Å)5.9644(3)
b (Å)5.9644(3)
c (Å)5.9644(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)212.2
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229