Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.85/.15/2.3)

Id1008614
Chemical nameLead thorium fluoride (.85/.15/2.3)
a (Å)5.9581(3)
b (Å)5.9581(3)
c (Å)5.9581(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)211.5
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229