Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.9/.1/2.2)

Id1008612
Chemical nameLead thorium fluoride (.9/.1/2.2)
a (Å)5.9528(3)
b (Å)5.9528(3)
c (Å)5.9528(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)210.9
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229