Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.95/.05/2.1)

Id1008611
Chemical nameLead thorium fluoride (.95/.05/2.1)
a (Å)5.9465(3)
b (Å)5.9465(3)
c (Å)5.9465(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)210.3
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229