Crystal Structure of Lead thorium fluoride (.98/.03/2.05)

Id1008610
Chemical nameLead thorium fluoride (.98/.03/2.05)
a (Å)5.9454(3)
b (Å)5.9454(3)
c (Å)5.9454(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)210.2
Space groupF m -3 m
Publication: Solid State Ionics (1981) 2, 215-229