Crystal Structure of STRONTIUM LANTHANUM TETRAOXOCOBALTATE

Id1008264
Chemical nameSTRONTIUM LANTHANUM TETRAOXOCOBALTATE
a (Å)3.824(3)
b (Å)3.824(3)
c (Å)12.659(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)185.1
Space groupI 4/m m m