Crystal Structure of STRONTIUM LANTHANUM TETRAOXOCOBALTATE

Id1008263
Chemical nameSTRONTIUM LANTHANUM TETRAOXOCOBALTATE
a (Å)3.817(3)
b (Å)3.817(3)
c (Å)12.600(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)183.6
Space groupI 4/m m m