Crystal Structure of Uranium(VI) fluoride

Id1008211
Chemical nameUranium(VI) fluoride
a (Å)9.654(3)
b (Å)8.776(4)
c (Å)5.084(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)430.7
Space groupP n m a
Publication: Journal of Fluorine Chemistry (1983) 23, 29-36