Crystal Structure of Rubidium sodium tetrafluoroberyllate (1.5/.5/1)

Id1008068
Chemical nameRubidium sodium tetrafluoroberyllate (1.5/.5/1)
a (Å)5.805(2)
b (Å)5.805
c (Å)7.556
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)220.5
Space groupP -3 m 1
Publication: Materials Research Bulletin (1972) 7, 799-812