Crystal Structure of Tungsten fluoride

Id1008034
Chemical nameTungsten fluoride
a (Å)9.603(3)
b (Å)8.713(4)
c (Å)5.044(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)422.0
Space groupP n m a
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1975) 15, 360-365