Crystal Structure of URANIUM(VI) FLUORIDE

Id1008004
Chemical nameURANIUM(VI) FLUORIDE
a (Å)9.900(2)
b (Å)8.962(2)
c (Å)5.207(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)462.0
Space groupP n m a
Publication: Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions, Inorganic Chemistry (1972-) (1976) 1976, 219-224