Crystal Structure of Barium catena-phosphate

Id1007050
Chemical nameBarium catena-phosphate
a (Å)4.510(2)
b (Å)13.44(2)
c (Å)8.36(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)506.7
Space groupP 21 21 21
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) (1967) 90, 24-31