Crystal Structure of Copper diniobate

Id1006088
Chemical nameCopper diniobate
a (Å)14.097(6)
b (Å)5.613(2)
c (Å)5.123(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)405.4
Space groupP b c n
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1995) 115, 476-483