Crystal Structure of Tritantalum nitride

Id1005006
Chemical nameTritantalum nitride
a (Å)3.8862(1)
b (Å)10.2118(2)
c (Å)10.2624(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)407.3
Space groupC m c m
Publication: Acta Crystallographica C (39,1983-) (1991) 47, 2291-2294