Crystal Structure of Niobium(II) iron telluride

Id1005004
Chemical nameNiobium(II) iron telluride
a (Å)7.922(1)
b (Å)7.239(1)
c (Å)6.243(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)358.0
Space groupP m n a
Publication: Inorganic Chemistry (1992) 31, 1050-1054