Crystal Structure of Niobium(II) cobalt telluride

Id1005003
Chemical nameNiobium(II) cobalt telluride
a (Å)7.840(1)
b (Å)14.431(2)
c (Å)6.237(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)705.6
Space groupC m c a
Publication: Inorganic Chemistry (1992) 31, 1050-1054