Crystal Structure of Thallium pentaborate

Id1004151
Chemical nameThallium pentaborate
a (Å)7.557(3)
b (Å)11.925(6)
c (Å)14.734(19)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1327.8
Space groupP b c a
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1998) 136, 216-220