Crystal Structure of Triiron bis(phosphate(V)) octahydrate

Id1001783
Chemical nameTriiron bis(phosphate(V)) octahydrate
Mineral nameMetavivianite
a (Å)7.84(1)
b (Å)9.11(1)
c (Å)4.67(1)
α (°)95.04(1)
β (°)96.94(1)
γ (°)107.72(1)
V (Å3)312.6
Space groupP -1
Publication: Bulletin de Mineralogie (1982) 105, 147-160