Crystal Structure of Triiron bis(phosphate(V)) octahydrate

Id1001782
Chemical nameTriiron bis(phosphate(V)) octahydrate
Mineral nameVivianite
a (Å)10.086(3)
b (Å)13.441(4)
c (Å)4.703(2)
α (°)90
β (°)104.27(2)
γ (°)90
V (Å3)617.9
Space groupC 1 2/m 1
Publication: Bulletin de Mineralogie (1980) 103, 135-138