Crystal Structure of Rubidium feldspar

Id1001771
Common nameRubidium feldspar
Chemical nameRubidium tecto-alumotrisilicate
a (Å)8.82
b (Å)12.992
c (Å)7.161
α (°)90
β (°)116.4
γ (°)90
V (Å3)735.0
Space groupC 1 2/m 1
Authors: Gasperin, M
Publication: Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 854-855