Crystal Structure of Calcium nitrate tetrahydrate - α

Id1001741
Chemical nameCalcium nitrate tetrahydrate - α
Mineral nameNitrocalcite
a (Å)6.2786(7)
b (Å)9.1551(5)
c (Å)14.8999(12)
α (°)90
β (°)106.22(1)
γ (°)90
V (Å3)822.4
Space groupP 1 21/c 1
Publication: Acta Crystallographica, Section B (1977) 33, 1861-1866