Crystal Structure of Lead chloride oxide (4/2/4)

Id1001200
Chemical nameLead chloride oxide (4/2/4)
a (Å)3.91
b (Å)3.91
c (Å)13.
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)198.7
Space groupI 4/m m m
Authors: Gasperin, M
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) (1964) 87, 278-280