Crystal Structure of Calcium tantalate

Id1001184
Chemical nameCalcium tantalate
a (Å)3.875(5)
b (Å)3.875(5)
c (Å)3.875(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)58.2
Space groupP m -3 m
Authors: Gasperin, M
Publication: Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) (1960) 83, 1-21