Crystal Structure of Lithium titanium oxide (1.1/1.9/4)

Id1001101
Chemical nameLithium titanium oxide (1.1/1.9/4)
a (Å)8.378
b (Å)8.378
c (Å)8.378
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)588.1
Space groupF d -3 m :1
Publication: Materials Research Bulletin (1971) 6, 699-704