Crystal Structure of Vanadium(III) fluoride

Id1000468
Chemical nameVanadium(III) fluoride
a (Å)5.168(2)
b (Å)5.168(2)
c (Å)13.438(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)310.8
Space groupR -3 c :H
Publication: Materials Research Bulletin (1990) 25, 413-420