Crystal Structure of Calcium thallium oxide (1.9/2.1/5)

Id1000380
Chemical nameCalcium thallium oxide (1.9/2.1/5)
a (Å)3.3431(1)
b (Å)11.159(1)
c (Å)13.499(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)503.6
Space groupC m c m
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1995) 114, 428-434