Crystal Structure of Calcium dithallate

Id1000379
Chemical nameCalcium dithallate
a (Å)3.3255(1)
b (Å)11.022(1)
c (Å)10.479(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)384.1
Space groupC m c m
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1995) 114, 428-434