Crystal Structure of Barium fluoroniobate *

Id1000324
Chemical nameBarium fluoroniobate *
a (Å)22.672(2)
b (Å)13.075(1)
c (Å)14.996(1)
α (°)90
β (°)114.234(5)
γ (°)90
V (Å3)4053.6
Space groupC 1 2/c 1
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1993) 103, 131-138